Sanktuarium Matki Bożej Sianowskiej Królowej Kaszub

SŁOWO BISKUPA PELPLIŃSKIEGO,ZAPOWIADAJĄCE PEREGRYNACJĘIKONY MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

27.01.2024

Drodzy Kapłani; kochani Diecezjalnie!
Od ponad 700 lat przeżywa Kościół jako wierny Lud Boży celebrację Jubileuszu
Roku Świętego, wyjątkowego daru łaski, czasu nawrócenia i Bożego Miłosierdzia.
Pragniemy jako wspólnota diecezji pelplińskiej przygotować się do
przyszłorocznego Roku Świętego 2025, by stać się – zgodnie z hasłem wybranym przez
papieża Franciszka – Pielgrzymami nadziei, pośród zagubienia dzisiejszego świata
i człowieka. Chcemy umocnić naszą wiarę, ożywić nadzieję, stać się świadkami miłości
oraz znakiem jedności, zgody
i pokoju.
Maryja Matka Nieustającej Pomocy, która stała się z woli Stolicy Apostolskiej
Główną Patronką diecezji pelplińskiej, ma towarzyszyć nam na drodze przygotowań
do Jubileuszu Roku Świętego. Zapraszamy ją więc, aby odwiedziła nasze domy i rodziny
poprzez peregrynację jej wizerunku.
Wspólna modlitwa, zwłaszcza w formie nowenny do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, będzie okazją do proszenia Jej w intencjach Kościoła powszechnego i naszej
wspólnoty diecezjalnej. Oddamy Jej w opiekę parafie, kapłanów, osoby zakonne
i wiernych świeckich. W sposób szczególny pragniemy modlić się za nasze rodziny:
małżonków, dzieci i osoby starsze oraz zawierzać ludzi młodych, poszukujących drogi
własnego powołania, także do życia kapłańskiego i zakonnego.
W diecezji rozpoczniemy peregrynację ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy
od święta Ofiarowania Pańskiego. W parafiach i rodzinach może być to kilka dni lub
tygodni później w zależności od możliwości poszczególnych wspólnot parafialnych.
O szczegółach poinformują Duszpasterze.
Proszę Was o przyjęcie Maryi w znaku jej ikony w domach i rodzinach. Powierzcie
jej to, co leży Wam na sercu i błagajcie o jej nieustanną pomoc. Niech ten czas
zawierzenia, czas przygotowania do Jubileuszu, czas dziękczynienia za dar Patronki Maryi
nieustannie gotowej nas wspomagać, będzie czasem przemiany serc, przebaczenia i
wzrostu wzajemnej miłości, ku czemu z serca błogosławię.
Wasz biskup Ryszard